Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Αργολιθοδομή (εικόνες)

Αργολιθοδομή: τοιχοποιία κτισμένη από πέτρες (λίθους) που δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Δηλαδή η  πέτρα έχει κτιστεί όπως ακριβώς είναι χωρίς να πελεκηθεί για να αποκτήσει ένα πιο «βολικό» στο κτίσιμό της σχήμα. Η συγκόλληση των λίθων γίνεται με τσιμεντοκονίαμα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αργολιθοδομής, το παλιό κτίσμα στις εικόνες που ακολουθούν:


(ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011)