Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Σενάζ τοιχοποιίας πλήρωσηςΤα σενάζ είναι ζώνες από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοποθετούνται χυτά - με τους κατάλληλους ξυλότυπους – επί των πλινθοδομών επιτυγχάνοντας την καλύτερη σταθεροποίησή τους. Σε ειδικές περιπτώσεις τοποθετούνται προκατασκευασμένα, τοποθετημένα με κατάλληλες συνδέσεις και τσιμεντοκονίαμα.
 Όλα τα σενάζ έχουν πάχος τουλάχιστον 10 εκ. και πλάτος ίσο με της κάθε πλινθοδομής. Το πρώτο σενάζ τοποθετείται στο ύψος της «ποδιάς» των παραθύρων και το δεύτερο στο ύψος των υπέρθυρων (πρεκιών) ή ρολών ανάλογα με τον τύπο του κουφώματος. Στους «τυφλούς» τοίχους (τυφλούς ονομάζουμε αυτούς που δεν έχουν πόρτα ή παράθυρο), το δεύτερο σενάζ κατασκευάζεται ακριβώς κάτω από το σφήνωμα του τοίχου, καθιστώντας τους έτσι απολύτως συμπαγής.
Ο οπλισμός των σενάζ στην απλή του εκδοχή αποτελείται από βέργες χάλυβα διαμέτρου 8 ή 10 χιλιοστών.
Σε όλα τα σενάζ της εξωτερικής τοιχοποιίας τοποθετείται θερμομονωτικό υλικό. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε την αποφυγή θερμογεφυρών στην τοιχοποιία και την απόλυτη θερμομόνωση της κατασκευής.
Σε ορισμένες περιπτώσεις και όταν θέλουμε να επιτύχουμε ακόμη καλύτερο οπλισμό, τοποθετούμε  στα σενάζ αντί των συνηθισμένων βεργών σιδήρου, αντισεισμικοί μανδύες.
ΣΕΝΑΖ ΜΕ ΑΠΛΟ ΟΠΛΙΣΜΟ

ΣΕΝΑΖ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ ΜΑΝΔΥΕΣ