Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Σενάζ φέρουσας τοιχοποιίαςΣτο παράδειγμα που παρουσιάζουμε η φέρουσα τοιχοποιία αποτελείται από: εξωτερικό δρομικό τοίχο πάχους 9 εκατοστών, στη μέση θερμομονωτικό υλικό  XPS DOW xenergy πάχους 7 εκατοστών και εσωτερικό μπατικό τοίχο πάχους 19 εκατοστών. Συνολικό πάχος της τοιχοποιίας: 35 εκατοστά. Μετά την κατασκευή της θα ακουμπήσει πάνω της κεραμοσκεπή.
Τα σενάζ είναι οπλισμένα με μανδύες και στην εξωτερική πλευρά τους έχει τοποθετηθεί  θερμομονωτικό υλικό ανάλογο με αυτό της τοιχοποιίας, πάχους 3 εκατοστών.


[ΜΑΗΣ 2012]