Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

ΑΤΕΧΝΩΣ: Αριστερά γραμμένη με αίμα


Αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους εμείς θα τους το θυμίζουμε: σ’ αυτόν τον τόπο η Αριστερά έγραψε την ιστορία της με αγώνες και αίμα σε σύγκρουση με το καπιταλιστικό σύστημα, τον ιμπεριαλισμό και τους οργανισμούς του, για την κατάκτηση και διεύρυνση εργατικών, κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων και ως τέτοια καταξιώθηκε στη συνείδηση του λαού, ακόμα και των ταξικών της αντιπάλων.
Αυτοί που είναι ή νιώθουν αριστεροί, ας σκεφτούν πολύ καλά πριν φτάσουν μπροστά στην κάλπη, αν Αριστερά είναι να ορκίζεσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δηλώνεις πίστη και υποταγή στο ΝΑΤΟ, να εξωραΐζεις τους καπιταλιστές… με καλλωπισμούς τύπου «υγιής επιχειρηματικότητα» και άλλα φληναφήματα που παράγουν «σύμβουλοι» των διαφημιστικών εταιριών, ή…
…να αντιμάχεσαι το σύστημα και να προσπαθείς να το αλλάξεις.

Πέμπτη 22 Γενάρη 2015.